Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže "modernizácia lisu"

22.08.2006, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom. 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže "modernizácia lisu": » Inzerát, » Podmienky