Vládne dotácie pre slnečné kolektory by mali rozpútať boom

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom zvýšil svoje výrobné kapacity o 40 percent, aby tak reagoval na očakávaný zvýšený dopyt obyvateľstva, v súvislosti so zavedením podpory pre obnoviteľné zdroje energie. Vláda v stredu 25.apríla schválila dotácie vo výške100 miliónov Sk na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - solárnej energie a biomasy.
Pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú namontovať na rodinný dom slnečné kolektory, je od 1.januára 2008 navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora má znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy. V praxi to znamená, že čo štát vyberie na DPH, to vráti investorovi vo forme podpory, takže štátny rozpočet to vôbec nezaťaží. Naopak získa z daní zo zisku, miezd, a pod“, konštatoval M.Novák. 
,,Vítame tento krok vlády, ktorý predstavuje pre Slovensko historickú šancu na zastavenie prehlbujúcej sa priepasti medzi ním a ostatnými štátmi Európskej únie (EU) vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Počítame s tým, že dotácie rozpútajú boom vo využívaní solárnych kolektorov a Slovensko sa odpúta zo zahanbujúcej pozície na konci pelotónu európskych krajín, vo využívaní slnečnej energie. Viac než výška podpory zapôsobí samotný fakt jej existencie, pretože dodá potrebný impulz pre informovanosť verejnosti. Analogický príklad je v existencii štátnej prémie pri stavebnom sporení - už dávno nie je taká výhodná ako na začiatku, ale obrovská publicita s ňou spojená naďalej trvá“, poukázal M.Novák 
Dodal, že s využitím štátnej podpory sa skráti aj doba návratnosti nákladov na inštaláciu solárnych systémov a to až o 20 percent. Solárne zariadenie so 6 m2 kolektorovej plochy z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR, pokrývajúce cca 60 až 70 percent ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody pre 4-člennú rodinu, pri dodávke na kľúč certifikovaným montážnikom, stojí okolo 120-tisíc Sk, vrátane DPH. 
,,Prostá návratnosť takéhoto zariadenia, t.j. pri súčasných cenách energií, sa skráti z pôvodných 10-12 rokov na 7-10 rokov. Pri praxou overenej, 30-ročnej životnosti zariadenia, sa hodnota do neho vložená aj pri súčasných cenách palív a energie vráti niekoľkokrát. Pri využívaní tradičných energetických zdrojov musíme za energiu nepretržite platiť- a s určitosťou stále viac, čiže reálna návratnosť bude podstatne kratšia“, povedal M.Novák 
Štátna dotácia by mohla znásobiť súčasných cca 5 tisíc m2 ročne namontovaných slnečných kolektorov. Optimistické štátne štúdie hovoria o potrebe v rokoch 2007 až 2010 namontovať ročne vyše 25 tisíc m2 a v období rokov 2011 až 2020 dokonca 150 tisíc m2 slnečných kolektorov každý rok. Rozvoj využívania OZE v rámci EU je spojený s vytváraním tisícok nových pracovných príležitostí a to aj v tých najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch