V detskej nemocnici v Podgorici ohrievajú vodu slovenské kolektory

Po ročnej skúšobnej prevádzke firma THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom odovzdala do trvalej prevádzky v Čiernej Hore solárny systém na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV) v Klinickom centre v meste Podgorica. V rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid pripravuje 81 kolektorov HELIOSTAR 300 (predchodca kolektora TS 300) v letnom období 12 až 15-tisíc litrov teplej vody denne, pre Detskú nemocnicu tohto najdôležitejšieho zdravotníckeho zariadenia v najmladšom európskom štáteInformoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Ján Tomčiak. 
 
,,Predpokladali sme minimálny ročný energetický zisk na úrovni 138 000 kWh tepelnej energie, čo predstavuje takmer 1000 kWh/m2 kolektora. Systém bol monitorovaný a presne meraný celých 12 mesiacov a tak sme na záverečnom vyhodnotení projektu 10.10.2007 mohli konštatovať, že očakávania sa nielen splnili, ale zisk bol ešte o 12% vyšší. Výsledky práce slnečných kolektorov sú o cca 60% lepšie ako v podmienkach Slovenska. Je to dané predovšetkým vynikajúcimi klimatickými podmienkami, ale aj režimom prevádzky“, konštatoval J.Tomčiak. 
 
Dodal, že okrem priamych ekonomických prínosov majú kolektory výrazný vplyv na ekológiu, pretože ročne ušetria až 140 ton CO2, 3500 kg SO2 a emisie ďalších znečisťujúcich látok. Mimoriadne dôležitý je efekt propagácie Slovenska a slovenských výrobkov a technológií medzi miestnym obyvateľstvom. Samotná dodávka a montáž solárneho zariadenia mala hodnotu 2,5 mil. Sk a ďalšieho pol milióna Sk pohltili prezentačné a osvetové aktivity. Významnú úlohu zohráva zriadená prezentačná miestnosť, propagačné letáky i obsiahla brožúra obsahujúca množstvo údajov o možnostiach využívania slnečnej energie v podmienkach Čiernej Hory. 
podgorica.jpg
 
,,Tento pilotný projekt vytvoril veľmi dobré predpoklady pre ďalšie podobné inštalácie v zdravotníckych, rekreačných a ubytovacích zariadeniach tejto krajiny. Na rozdiel od predchádzajúcich negatívnych skúseností s príjemcami pomoci na Balkáne, je možné hodnotiť spoluprácu s Klinickým centrom veľmi pozitívne. Jeho predstavitelia vystupovali veľmi aktívne, mali skutočne úprimný záujem riešiť všetky vzniknuvšie otázky a problémy“, vyzdvihol J.Tomčiak. 
 
V rámci odovzdávania pomoci bola na budovu centra umiestnená tabuľa s týmto textom: Projekt „Slnečná energia pre Klinické centrum Čiernej Hory v Podgorici“ podporil Slovak Aid z Fondu Bratislava- Belehrad v rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci a bol spolufinancovaný Kanadskou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (CIDA).