Súkromná a verejná záhrada ako súčasť životného prostredia

Profesionálne riešenie záhrady odborníkmi pri rodinnom dome by malo byť samozrejmosťou.

Deň otvorených záhrad je názov podujatia, ktorého cieľom je v priebehu jedného víkendu sprístupniť záhrady súkromných osôb alebo inštitúcií verejnosti a ich historická ,architektonická či estetická hodnota a jedinečná dispozícia si právom zasluhuje pozornosť a informovanosť verejnosti.

Akcia má zároveň rozmer osvetovej činnosti v oblasti rekonštrukcií a využívania cenných plôch zelene. Súčasťou akcie budú rôzne aktivity a kultúrne podujatia pre rodiny a jednotlivcov.

Podujatie je súčasťou medzinárodného dňa záhrad a na Slovensku sa otvoria brány záhrad v Bratislave, Nitre a ďalších mestách.