Stretnutie aplikačných firiem SR

Bilancovanie úspešnosti z hľadiska postavenia tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS na slovenskom stavebnom trhu patrilo k hlavným témam tohtoročného stretnutia aplikačných firiem v SR. Za účasti výrobného riaditeľa p. Mojmíra Urbánka a obchodného riaditeľa p. Jána Horáka výrobcu CIUR a.s. Brandýs nad Labem, zástupcov jednotlivých slovenských aplikačných firiem a kolektívu firmy VUNO HREUS, s.r.o. – výhradného dovozcu pre SR – sa stretnutie konalo v piatok 11.4.2008 v hoteli Arthur v Žiline.

vuno_stretnutie.jpg

Scenár podujatia zahájil p. Hreus Peter privítaním všetkých zúčastnených a  predstavením nových aplikačných firiem – firma GM-stav, s.r.o. z Lučenca a firma alcomplet izolácie, s.r.o. z Košíc. Ďalej nasledovali prezentácie:

  • p. Peter Hreus – prierez roku 2007 z pohľadu presadzovania výrobku CLIMATIZER PLUS
  • p. Mojmír Urbánek – technické informácie CLIMATIZER PLUS
  • p. Ján Horák – podpora predaja tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS.

Samozrejme, že sa nezabudlo ani na vyhodnotenie úspešných aplikačných firiem za predchádzajúce obdobie. Poďakovanie za účasť a príjemné chvíle patrí všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.

Kontakt:

web: www.vuno.sk
e-mail: vuno@vuno.sk
infolinka: 041 - 56 40 519

VUNO HREUS
Ul. Kragujevská 17
010 01 Žilina, SR