Stavať na Slovensku zo slamy je možne len s predbežným technickým osvedčením

Bratislava - Občianske združenie ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj požiadala v zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov o vydanie technického osvedčenia pre slamené baly na Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Bratislave pre umožnenie použitia tohto materiálu v stavebníctve. Podľa stanoviska TSÚS predmetný výrobok – slamené baly - s účelom použitia ako výplň obvodovej stavebnej konštrukcie je nutné posudzovať ako systém s uvedeným účelom použitia priamo na stavbe.

Napriek tomu, že ArTUR predložil niekoľko protokolov o skúškach z Rakúska a Nemecka týkajúcich sa horľavosti a tepelnoizolačných vlastností, TSÚS odporučil zaevidovať slamené baly až v čase realizácie konkrétnej stavby a najprv ho opatriť tzv. predbežným technickým osvedčením. Tento postup je zhodný s postupom, pre aký sa rozhodli úrady pred niekoľkými rokmi aj v Nemecku. V stanovisku TSÚS sa ďalej uvádza, že predbežné technické osvedčenie je možné vydať len vtedy, keď vhodnosť nového stavebného výrobku možno overiť len jeho použitím v stavbe a ak stavebný výrobok nemôže ohroziť mechanickú odolnosť a stabilitu stavby, zdravie a bezpečnosť užívateľov stavby ani životné prostredie.

Slama sa u nás zo stavebného procesu takmer úplne vytratila. V minulosti sa najčastejšie používala pri výstavbe slamených striech a v malej miere sa pridávala napr. do hliny pri stavbe hlinených domov. V posledných rokoch sa v Rakúsku, ale aj Čechách, objavujú domy vyvinuté v Severnej Amerike, ktorých steny sú vybudované zo slamených balov, omietnutých hlinenou omietkou. Vďaka tomu má stena zo slamených balov nielen vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, ale je prijateľná aj z hľadiska odolnosti voči požiaru. Vykonaním vhodných opatrení je možné vylúčiť nežiadúci vplyv hlodavcov alebo vlhkosti. Prednosťou muriva zo slamy je okrem finančnej nenáročnosti jeho nízka hmotnosť nevyžadujúca rozmerné základy, šetrenie energie a obnoviteľnosť suroviny.

ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj
H. Meličkovej 12,
841 05 Bratislava
www.changenet.sk/artur
www.ekodomy.sk

Kontakt
Ing.arch. Patrik Martin, 0903/384-906, artur@changenet.sk  
Ing.arch. Zuzana Kierulfová, 0905/514-725, createrra@gmail.com