Solárny systém na bitúnku

Minister spravodlivosti Štefan Harabin v pondelok 27.októbra 2008 slávnostne odovzdal do prevádzky solárny systém v mestskej časti Sabová, v Rimavskej Sobote, kde sa nachádza otvorené oddelenie želiezovského väzenia. Zariadenie v cene 2,4 milióna bolo zrealizované hlavne zo zdrojov Environfondu a využitím slnečnej energie by malo ušetriť zhruba 300-tisíc Sk ročne. Solárny systém je nainštalovaný na vlastnom bitúnku, spolu je tam 60 kusov plochých vákuových kolektorov TS 400 od slovenského výrobcu THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom . Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO/SOLARU Ing. Ján Tomčiak. 

,,Očakávaný ročný energetický zisk pri tejto investícii sa pohybuje na úrovni 65 000 kWh tepelnej energie. Okrem spomínaných ekonomických prínosov to znamená aj úsporu emisií. Investícia prinesie zníženie emisií skleníkových plynov, napr. CO2 až o 20 000 kg ročne a poklesnú aj ďalšie znečisťujúce látky. Predpokladá sa aj značné zníženie spotreby zemného plynu v prevádzke bitúnku o približne 50 až 60 percent. Realizácia stavby sa uskutočnila počas augusta a septembra 2008 s celkovými nákladmi vo výške 2 385 710 Sk, z toho dotácia z Environmentálneho fondu predstavovala 2,2 milióna korún“, konštatoval J.Tomčiak. 

bitunok02.jpg

Ďalej poukázal na to, že solárne kolektory z THERMO/SOLARU prinášajú užívateľom zisk vo forme ušetrených nákladov na ohrev teplej vody a kúrenie. Pracujú spoľahlivo po väčšiu časť roka a prevádzkové náklady sú takmer nulové. Ich hodnota časom takmer neklesá, lebo majú overenú životnosť viac ako 30 rokov. THERMO/SOLAR má vlastný vývoj originálnych plochých vákuových kolektorov, ktorých je jediným výrobcom na svete. Tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny, robia firmu vysoko konkurenčnou na svetových trhoch. Paradoxne na Slovensku je počet inštalovaných kolektorov stále veľmi nízky, aj vďaka tomu, že pre domácnosti neexistuje investičná podpora na ich zavedenie.