SLOVAK BIOMASS FORUM 2009

Energetické centrum Bratislava (ECB) organizuje už siedmy ročník medzinárodnej konferencie o energetickom využívaní biomasy ISBF 2009. Konferencia sa uskutoční 9. a 10. februára 2009 v Bratislave pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR, Únie miest Slovenska a Záujmového združenia miest a obcí pre trvaloudržateľnú energetiku Citenergo ako súčasť Európskeho týždňa trvaloudržateľnej energetiky.

Okrem šiestich sekcií (Politické a inštitucionálne aspekty energetického využívania biomasy, Biopalivá, Biomasa – prostriedok na znižovanie emisií CO2, Energetické využívanie odpadov, Poľnohospodárska biomasa, energetické plodiny a Financovanie projektov) bude súčasťou konferencie aj Diskusné fórum na tému Ciele EU do 2020 – realita alebo fikcia?

Riaditeľ ECB Ing. Marcel Lauko, PhD. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zámerom ECB bolo priniesť na konferenciu živú diskusiu o problémoch, ktoré trápia energetiku obnoviteľných zdrojov a pokúsiť sa nájsť ich riešenie. „Výber tém začal ešte pred vypuknutím akútnej energetickej krízy spôsobenej problémami s dodávkami zemného plynu do EÚ,“ vysvetľuje M. Lauko, „biomasa však má reálny potenciál zbaviť nás závislosti od dodávok energonosičov od nestabilných dodávateľov prinajmenšom v oblasti centrálneho zásobovania teplom, o čom sa presvedčia delegáti ISBF 2009“. Na konferenciu sa môžete prihlásiť cez stránku www.ecb.sk.

Energetické centrum Bratislava

ECB je občianske združenie, ktoré iniciuje a podporuje rozumné hospodárenie s energiou , rozvoj a rast využívania energeticky efektívnych postupov a technológií, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov, minimalizáciu vplyvov využívania energie na životné prostredie a všetky s tým spojené aktivity. ECB pôsobí na Slovensku už 18 rokov; ako občianske združenie od januára 1999.

Biomasa je najperspektívnejšia

Význam biomasy stúpa aj v súvislosti s jej potenciálom pozitívne vplývať na ekonomický rozvoj zaostalých regiónov. Poľnohospodárstvo a lesníctvo dávajú šancu pracovať aj ľuďom s nižším vzdelaním. Práve tí majú na pracovnom trhu problém uspieť. Skúsenosti s vyžívaním biomasy v komunálnej energetike –najmä v teplárenstve – dokazujú, že biomasa je lacnejšia. Presviedčajú sa o tom obyvatelia Hnúšte, Hriňovej, Dobšinej, Dolného Kubína či Novej Dubnice.

Vďaka dostupnosti štrukturálnych fondov, technickému pokroku a stále výhodnejšej pozícii oproti fosílnym palivám je biomasa na Slovensku najperspektívnejším obnoviteľným energetickým zdrojom. Aj preto jej Energetické centrum Bratislava venuje pozornosť od svojho založenia a organizuje už siedmy ročník medzinárodnej konferencie International Slovak Biomass Forum.

Kontakt:

Vojtech Hollan, PR manažér                              02/593 000 91
Energetické centrum Bratislava                          0911 350 559
Ambrova 35, Bratislava                                      hollan@ecb.sk, www.ecb.sk