Školenia inštalatérov OZE

Od 1.1.2014 vstúpilo do platnosti nové znenie zákona 309/2009 (o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovenej výroby) v znení novely 385/2013 Z.z., ktoré hovorí aj o nárokoch na odbornosť pracovníkov, ktorí inštalujú obnoviteľné zdroje energie. Podľa novely je pre inštaláciu malých zdrojov energie do 10 kW inštalovaného výkonu "osvedčenie inštalatérov" požadované ako jeden z dokladov nevyhnutných k pripojeniu zdroja do verejných sietí. Takisto sa predpokladá, že len inštaláciám OZE (tepelných čerpadiel, fotovoltických, termických solárnych systémov a kotlov na biomasu), ktoré budú vykonané akreditovaným inštalatérom, bude priznaná štátna dotácia.