SIEA poskytuje bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

Bezplatné energetické poradenstvo poskytuje SIEA v poradenských centrách v Trenčíne, v Banskej Bystrici a v Košiciach už viac ako tri roky. Výjazdy špecialistov priamo do obcí umožnia získať praktické informácie aj tým záujemcom, ktorí nebývajú v blízkosti týchto troch krajských miest. „Zo skúseností vieme, že mnohí chcú znížiť spotrebu energie alebo investovať do využívania obnoviteľných zdrojov, no zásadnejšie rozhodnutia odkladajú aj preto, že nemajú dostatok dôveryhodných informácií. Naši odborníci sa im snažia zrozumiteľnou formou vysvetliť výhody a nevýhody možných technických riešení v konkrétnej situácii,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová v súvislosti s novou aktivitou bezplatného poradenstva.

 

Príležitosť zavolať expertov SIEA, aby poradili občanom, majú všetky obce a mestá s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Vybrať si pritom môžu z rôznych foriem. Okrem individuálnych konzultácií s expertmi, sú k dispozícii aj odborné prednášky, názorné ukážky a súťažný program pre deti. SIEA pri príprave poradenských aktivít dlhodobo spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska i Úniou miest Slovenska. O príprave a zabezpečení energetického poradenstva priamo v obciach informovala generálna riaditeľka SIEA na zasadnutí Rady ZMOS už v auguste 2013. V priebehu februára 2014 SIEA postupne oslovila zástupcov samospráv listom, ku ktorému boli priložené aj informačné brožúry s praktickými odporúčaniami zameranými na úsporu energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

Cieľom SIEA je sprostredkovať energetické poradenstvo čo najväčšiemu okruhu záujemcov. Preto žiada obce, aby v prípade záujmu navrhli termín a vhodné miesto na usporiadanie tohto podujatia. Bezplatné energetické poradenstvo môže byť aj sprievodným programom tradičných podujatí, na ktorých sa zúčastňujú aj obyvatelia z okolia miest a obcí. Prvé poradenské výjazdy energetických expertov by sa mali uskutočniť v najbližších týždňoch, posledné na jar v roku 2015. „Ak chcú obce poradenstvo využiť, odporúčame, aby prejavili záujem čím skôr, aby sme termíny vedeli zosúladiť s ďalšími poradenskými aktivitami,“ pripomenul riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

 

Informácie o úsporách energie a výhodách alebo obmedzeniach pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie je možné získať počas individuálnych konzultácií v poradenských centrách, na výstavách, ale aj na konferenciách, seminároch, diskusiách a exkurziách, ktoré SIEA organizuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Vďaka projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa už uskutočnilo viac ako 200 rôznych podujatí. Na stránke www.zitenergiou.sk sú k dispozícii všetky prednášky, odpovede na najčastejšie otázky a informačné brožúry. Súčasťou projektu poradenstva sú aj odborné programy pre deti a materiály o úsporách energie a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, s ktorými pracuje už viac ako 80 škôl.

 

V ktorých obciach sa ešte pripravuje bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU 

11. septembra 2014 - Nové Mesto nad Váhom 
12. septembra 2014 - Banská Štiavnica 
13. septembra 2014 - Snina
16. septembra 2014 - Žilina 
17. septembra 2014 - Turčianske Teplice
18. septembra 2014 - Rožňava
19. septembra 2014 - Sobrance
20. septembra 2014 - Trenčianske Teplice
23. septembra 2014 - Piešťany
26. septembra 2014 - Hlohovec

 

 

Zdroj: www.siea.sk