Seminár o tepelnom využívaní slnečnej energie

Energetické centrum Bratislava Vás pozýva na
 

Seminár o tepelnom využívaní slnečnej energie

 
ktorý sa uskutoční dňa 8.júna 2006 (štvrtok) o 10:00 hod,
v Hoteli ÚVS:
 
Ústav vzdelávania a služieb,
Bárdošova 33,
Bratislava - Kramáre
 
 
Účasť na podujatí je bezplatná. Občerstvenie je zabezpečené. Prosím o potvrdenie účasti obratom. V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov obráťte sa prosím na:
 
Informácie / prihlasovanie
Igor Iliaš
Tel:  +421 2 59 30 00 91
Fax: +421 2 59 30 00 97
 
Tešíme sa na skoré stretnutie!
 

PROGRAM

 
Cieľová skupina:   Záujemcovia o využívanie slnečnej energie na Slovensku, odborná verejnosť (projektanti, architekti, montážne firmy)

9:45-10:00 -- Registrácia

10:00 -- Predstavenie a vyhodnotenie kampane ,,Slnko k službám!“, prezentácia publikácie ,,Možnosti využívania slnečnej energie“ a publikácie ,,Príklady využívania slnečnej energie“
Ing. Igor Iliaš, Energetické centrum Bratislava      

10:30 --  Prestávka na kávu, občerstvenie

10:50 -- Nová energetická politika SR a legislatívny rámec energetiky z pohľadu využívania obnoviteľných zdrojov energie
Ing. Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR

11:20 -- Príklady využívania slnečnej energie v nízkoenergetických budovách v Rakúsku
Dipl. Ing. Alice Sedmidubsky, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik - ÖGUT

12:00-13:00 -- Obed

13:00 -- Zmysluplné aplikácie solárnych systémov na Slovensku
Predstaviteľ Thermosolar Žiar s.r.o.

13:30 -- Solárne systémy firmy Herz, príklady úspešných realizácií z praxe
Ing. Adriana Vazanová, Herz s.r.o.

14:00 -- Vákuové trubicové kolektory Apricus, príklady úspešných realizácií z praxe                        Predstaviteľ NETsystems, a.s.