Šanca pre novostavby

8.3.2006      Seminár

 • 9.00 Hod - Registrácia
 • 9.20 Hod - Privítanie
 • 9.30 Hod - Profit zo zatepľovania — Profit z tepelnej izolácie
  Izolačné materiály, optimálna izolačná sila, ekologické zatepľovanie, Mag. Franz Roland Jany – GDI Spoločnosť priemyslu izolačných materiálov
 • Rodinný dom v kvalite pasívnych domov
  Koncept zatepľovania, koncept domovej techniky, ekologické stavebné materiály, Ing. Christian Steiner  - So[U]L Network - Ökosoziales Planen & Bauen Gmbh  (So[U]L sieť – ekosociálne plánovanie a stavby, s.r.o.)
 • Potenciál vo využití solárneho tepla na Slovensku - Vývoj na trhu solárnych termických kolektorov v Európe a potenciál ich využitia v SR, Alfréd Gottas - Thermosolar 
 • 11.30 Hod Prezentácia produktov a príprava kooperácie 
 • 12.00 Hod Obed
 • 13.00 Hod Inovatívne energetické koncepty pre budovy
  Kontrolované vetranie miestností, tepelné čerpadlá a vetranie, stratégie proti prekurovaniu, rozdeľovanie tepla, rozumné chladenie
  Dr. Günter Wind – panSol > Klimaschutz : Energie : Umwelt
 • Biosolárna stanica - Vykurovanie biomasou (pelety) v kombinácií zo slnečnou energiou. Jaroslav Korvín – EKOSOLAR, s.r.o.
 • Dom pre viacero rodín - Živnostenské stavby v nízko-energetickom režime a režime pasívnych domov
 • Trvanlivosť a nákladové argumenty, Výhody energeticky optimálnych domov, 
  Tepelno-akumulačná schopnosť
  – ekologické stavebné materiály, EÚ-energetické štítkovanie budov – status a vývoj v Rakúsku Ing. Klaus Kiessler - IG Passivhaus Ost
 • Prevádzka automatického boilera na vykurovanie kancelárií využívajúceho pelety, obilie alebo odpady z čistenia osív. Ing. Karol Považan - Agraservis
 • 16.30 Hod Prezentácie
 • 17.00 Hod Kooperačné rozhovory spojené s občerstvením

9.3.2006 Exkurzia

 • 9.00 Hod Zraz pred hotelom Sorea
 • 9.15 Hod Odchod na vybrané vzorové objekty 
  Rodinný dom: administratívna budova: Fa Lehm & Natur
 • 15.00 Hod Návrat k hotelu Sorea

Finančný príspevok na exkurziu – 200,-  SK

Stiahnite si prihlášku a oficiálny leták (.pdf)