Rozvoj elektromobility v hlavnom meste

Spoločným zámerom je vybudovanie infraštruktúry potrebnej na prevádzku elektromobilov a elektrických autobusov, ako aj na rozvoj e-car sharingu.

Mesto Bratislava a spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) podpísali memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja elektromobility. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Spoločným zámerom je vybudovanie infraštruktúry potrebnej na prevádzku elektromobilov a elektrických autobusov, ako aj na rozvoj e-car sharingu. "Cieľom podpísaného memoranda je vytvoriť podmienky pre technické inovácie a implementáciu takých riešení, ktoré občanom uľahčia cestu k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej doprave," priblížila Onufer. Zároveň majú viesť k postupnému znižovaniu emisií. Jedným z príkladov spolupráce hlavného mesta a ZSE je aj spoločný projekt Urban-E. Ide o medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc v Európe. V rámci projektu sa v Bratislave do konca roka 2020 vybuduje 55 týchto staníc.

Zdroj : TASR.sk