Rozhodujete sa pre tepelné čerpadlo?

Zhruba 70% dodávateľov tepelných čerpadiel nedokáže nainštalovať zložitejší systém zem/voda, ale iba čerpadlá vzduch/voda, ktoré vám môžu nútiť aj za úplne nevhodných okolností.

Najskôr si objasnime technické rozdiely oboch riešení. Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva na ohrev vody v rozvodnom systéme alebo zásobníku teplých vôd. Vykazuje asi o 30% vyššiu spotrebu elektrickej energie než tepelné čerpadlá zem/voda, ktoré odoberajú teplo z plochy záhrad (vyžaduje pozemok 200 až 400 m²). Pod povrchom záhrady sú uložené plastové hadice plnené nemrznúcou zmesou, ktoré prenášajú teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.

2 situácie, v ktorých je výhodnejšie tepelné čerpadlo zem/voda

Vlastníctvo záhrady, do ktorej môžete umiestniť plošný kolektor. Investícia je takmer rovnaká, ale ušetríte približne tretinu výdavkov na elektrickú energiu a získate oveľa dlhšiu životnosť tepelného čerpadla.
Poloha domu v horských alebo podhorských oblastiach, ktorá znevýhodňuje systém vzduch/voda pri nízkych teplotách vzduchu a následnej vysokej spotrebe elektrickej energie.

V SR sú pre systémy vzduch/voda všeobecne horšie podmienky

Firmy, dodávajúce výhradne tepelné čerpadlá vzduch/voda, môžu argumentovať tým, že v Európe ich predávajú oveľa viac ako systémov zem/voda. To môže byť pravda, ale podieľajú sa na tom štáty s teplejšou klímou (Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a ďalšie). Z hľadiska využitia tepelných čerpadiel je Európa rozdelená do troch klimatických pásiem - teplého, stredného a studeného. Slovenská republika sa nachádza v studenom pásme, v ktorom majú tepelné čerpadlá vzduch/voda oveľa horšie podmienky a vykazujú vyššiu spotrebu elektrickej energie ako v oboch teplejších pásmach.

Ďalším rizikom tepelných čerpadiel vzduch/voda môže byť hlučnosť. "Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby nerušilo hlukom vás ani vašich susedov. Nedoporučujeme umiestňovať tepelné čerpadlá na rošty alebo konzoly zabudované v obvodových stenách domov, pretože môžu prenášať vibrácie do konštrukcie budov ", uvádza Roman Duda, zástupca spoločnosti IVT, ktorá už inštalovala rôzne tepelné čerpadlá do viac ako 11 000 objektov.