Prvá česká fotovoltaická elektráreň v Bušanoviciach na Prachaticku.

Dňa 1.2.2007 bola spustená do prevádzky prvá česká solárna elektráreň. Ako deklaruje je prevádzkovateľ, je to zároveň najväčšia stredoeurópska elektráreň pracujúca na princípe fotovoltaických (FV ) sklenených panelov.

Inštalovaný výkon pokryje ročnú spotrebu 343 osôb, čo je v prepočte 172 domácností. Úspora emisií CO2 je 725 ton ročne. Celková plocha územia so sklonom cca 15 o pokrytá FV panelmi je 13 500 m 2 , zodpovedajúca ploche dvoch futbalových ihrísk.

Fotovoltaické panely sú osadené na drevenej konštrukcii, čo zlacnilo celkové investičné náklady stavby, s kotvením na železobetónových pätkách , založených do nezamŕzajúcej hĺbky.

Na rozdiel od susednej jadrovej elektrárne v Temelíne, jej prevádzka je akceptovaná ako českými obyvateľmi tak aj rakúskymi susedmi. Plocha pod kolektormi je pasienkom pre osem oviec prevádzkovateľa elektrárne.

Prevádzkovateľ elektrárne zároveň dodáva FV panely a FV fólie, ktoré sú používané pri novostavbách a rekonštrukciách striech . ( sklon 0o - 90 o).

Aj na Slovensku máme špecializované firmy, ktoré sa zaoberajú alebo chystajú na trh FV panely, aplikované do strešných a fasádnych systémov.

Viac informácií http://www.korowatt.cz/