PORFIX - pórobetón, akvizícia

Výrobca komplexného stavebného systému spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany získal 1. marca 2006 polovičný podiel v spoločnosti PÓROBETÓN Trutnov, a.s., Trutnov. Akvizícii predchádzala partnerská dohoda s doteraz jediným vlastníkom trutnovskej pórobetónky – akciovou spoločnosťou Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem.

Systémové riešenie, spĺňajúce najvyššie kvalitatívne požiadavky – to je hlavný dôvod, pre ktorý PORFIX–pórobeton, a.s. prostredníctvom dcérskej spoločnosti Porzem-Slovakia, s.r.o. dokázal v minulom roku na českom trhu realizovať takmer 75 tisíc kubických metrov stavebných materiálov.

Vysoká dynamika slovenského trhu však zabránila PORFIXu uspokojiť dopyt po jeho originálnom komplexnom stavebnom systéme v Česku. Logickým krokom preto bolo rozhodnutie hľadať výrobné kapacity priamo na území Českej republiky.

PORFIX-pórobetón našiel na strane KVK partnera, s ktorým môže začať realizovať tento zámer. V krátkom čase chce dobudovať súčasné kapacity produkcie pórobetonu v Trutnove. Výsledkom bude rast kvality i množstva produkcie. Slovenská pórobetónka by mala spoločnosti PÓROBETÓN Trutnov priniesť konsolidáciu obchodných aktivít, rozšírenie sortimentu a marketingovú podporu.

“V Čechách prebieha audit procesov, prehodnocujeme dodávateľské i odberateľské vzťahy. Našou prioritou bude výrobu v Trutnove reorganizovať, priniesť investície, dobudovať obchod a predovšetkým sa zamerať na kvalitu,” komentuje aktuálne dianie v trutnovskej pórobetónke Martin Kováč, predseda predstavenstva spoločnosti PÓROBETÓN Trutnov.

PORFIX - pórobetón, a.s. vkladá do partnerstva know-how výroby komplexného stavebného systému, český partner vložil výrobné kapacity. Pripravovaná rekonštrukcia si novým vedením vyžiada investície 120 mil. Sk. Od roku 2007 sa tak inštalovaná kapacita českej akvizície takmer strojnásobí a dosiahne zhruba 200-tis. m3 murovacieho materiálu.

Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. predala v minulom roku rekordných 398 tisíc metrov kubických stavebného materiálu PORFIX a zinkasovala za ne tržby vyše 597 mil. Sk. O vyťaženie výrobných kapacít spoločnosti na sto percent sa stará v štyroch zmenách 233 zamestnancov.

porfix_logo.gif
Kontakt

PORFIX - pórobetón a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany

informácie o spoločnosti na eFilipovi

web: www.porfix.sk
e-mail: marketing@porfix.sk
infolinka: + 421 46 519 33 30