PORFIX pórobetón

31.03.2011 / Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. v spolupráci s Nadáciou PORFIX a s Trenčianskou nadáciou vyhlasuje Grantové kolo 2011 s témou: LEPŠÍ ŽIVOT PRE HORNÚ NITRU.