PORFIX pórobetón

logo.png
Vlastníci spoločnosti Porfix pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany sa rozhodli opätovne dividendy nevyplatiť. Takmer 44,8 milióna korún čistého zisku po zdanení za rok 2004 tak ostane k dispozícii spoločnosti na jej ďalší rozvoj. Rozhodli o tom akcionári prítomní na valnom zhromaždení. Zúčastnilo sa ho 92,5 percent všetkých akcionárov spoločnosti.

,,Výroba murovacích materiálov rovnako ako celé stavebné odvetvie podlieha cyklickým výkyvom. Na trhu súťažíme s dcérami silných zahraničných koncernov. Preto ak si chce Porfix-pórobetón ďalej upevňovať postavenie na trhu, musí posilňovať svoj kapitál a investovať. Akcionári si to uvedomujú a týmto rozhodnutím to potvrdili," povedal po stretnutí akcionárov podpredseda predstavenstva Porfix-pórobetónu Martin Kováč. Porfix vlani celkom preinvestoval viac ako 52 miliónov korún.

V tomto roku firma plánuje naplno využívať kapacity na výrobu komplexného stavebného systému Porfix. Plánuje vyrobiť vyše 390-tisíc metrov kubických murovacieho materiálu, čo má v porovnaní s vlaňajškom predstavovať nárast o zhruba šesť percent. Spoločnosť koncom roku 2004 ukončila výrobu klasických tvárnic Unipol. V súčasnosti už celý sortiment presných tvárnic a priečkoviek vrátane stropného systému a ďalšej doplnkovej výroby predáva pod jednou značkou Porfix. Konsolidácia výrobného programu s vyššou úžitkovou hodnotou by sa mala prejaviť aj na vyššej efektivite výroby.

Porfix-pórobetón vlani zvýšil priemerný stav zamestnancov o 34, v súčasnosti má 231 pracovníkov. S cieľom plynulo uspokojiť dopyt funguje Porfix-pórobetón od začiatku tohto roka v nepretržitej prevádzke. ,,Snahou bolo vytvoriť si dostatočné zásoby pred rozbehom stavebnej sezóny. Porfix sa tak chce vyhnúť dlhším ďakacím lehotám, ku ktorým boli vlani prinútení viacerí výrobcovia stavebných materiálov," komentuje M. Kováč. „Aj za cenu, že väčšie zásoby znamenajú vyššie náklady," dopĺňa generálny riaditeľ Peter Hennel.

Porfix-pórobetón dosahuje v ostatných rokoch pravidelne rast v rozhodujúcich ukazovateľoch. Dôvodom sú zmeny v riadení firmy a zároveň pozitívny vývoj na stavebnom trhu. Spoločnosť je tradičným výrobcom šedého pórobetónového muriva, podľa rebríčka TREND Top dvanástym najväčším producentom stavebných materiálov na Slovensku. Ako jeden z rozhodujúcich zamestnávateľov v okrese Prievidza je neverejne obchodovateľnou spoločnosťou, kontrolovanou slovenským kapitálom.

Výsledky spoločnosti Porfix-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany 

   2001 2002 2003 2004 
Tržby spolu (tis. Sk) 212 474 318 352 419 866 460 056
Export (tis. Sk) 68 785 88 342 133 812 89 599 
Hospodársky výsledok pred zdanením (tis. Sk) 4 621 12 164  23 812 58 086
Investície 12 979 12 743 26 957 52 062
Priem. počet zamestnancov 186 174 188 222 
PRAMEŇ: Porfix-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany  
    
Viac informácii nájdete na stránkach www.porfix.sk.

Kontakt
Web: www.porfix.sk
E-mail: marketing@porfix.sk
Infolinka: + 421 46 519 33 30

PORFIX - pórobetón a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany,
okres Prievidza

Informácie o firme na portáli E-Filip
Vyžiadať ďalšie podklady alebo informácie