PORFIX garantuje cenu do konca roka 2008

PORFIX sa rozhodol garantovať cenu svojich výrobkov do konca roku 2008. O tomto kroku sme sa rozprávali s obchodným riaditeľom spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. Ing. Dušanom Žažom.

1/ V súčasnosti prebieha na Slovensku nebývalý stavebný boom a materiálu na trhu je nedostatok. Je to priam ideálna situácia na zvýšenie cien a pohodlné navýšenie zisku. Vy ste sa však rozhodli cenu nemeniť po celý rok. Čo vás k tomuto rozhodnutiu viedlo?
Je pravda, že materiálu na trhu je nedostatok, dopyt v minulom roku rástol a ceny sa v priebehu sezóny menili. No my si uvedomujeme, že pre zmluvného partnera, ktorý pripravuje ponuky pre svojich odberateľov, to prináša nemálo komplikácií. Projekty sa predražujú a vznikajú problémy s dodržaním rozpočtu. PORFIX chce byť stabilným a dôveryhodným partnerom pre všetkých odberateľov. Preto napriek rastúcemu dopytu nebude meniť cenník a súčasné ceny garantuje po celý rok 2008. Určite by sme predali daný objem i za inú cenu. Treba sa však pozerať ďalej, o rok, dva dopredu! A my chceme zastávať svoje pozície na trhu i naďalej.

2/ Ako na túto správu zareagoval trh?
Myslím, že veľmi pozitívne. I keď samozrejme názory sú rôzne. Naši zákazníci hlavne vidia, že nechceme vyťažiť zo situácie čo sa dá. Ide nám o konečného zákazníka, ktorý všetky úpravy cien musí znášať. Naša jednoznačná a stabilná obchodná politika dáva priestor na stavebnom trhu každému odberateľovi. Takto každý z nich vie, že má u nás svoje miesto. Viac odberateľov očakávalo navýšenie ceny aj u nás, nebola istota pri tvorbe cenových ponúk na dlhšie obdobie, cenu tým pádom nemohli garantovať konečnému zákazníkovi. Odberatelia preto veľmi pozitívne vnímajú systém celoročnej ceny. Garancia ceny na celý rok prináša do obchodovania lepšiu pohodu a istotu pre predajcov ako aj pre konečného zákazníka.

3/ Aký bude rok 2008 na slovenskom stavebnom trhu? Zopakuje sa ten vlaňajší, poznamenaný najmä nedostatkom materiálu?
Predpokladám, že situácia sa zopakuje. Stavebný boom pokračuje ďalej. Dopyt po stavebných materiáloch i v tomto roku bude prevyšovať výrobné kapacity jednotlivých výrobcov. Avšak robíme kroky, aby sme negatívny dopad na zákazníka minimalizovali. Garancia ceny, rovnomerné prerozdelenie objemu na slovenský trh a odkonzultované limity expedície objednávok s odberateľmi by mali k tomu len napomôcť. Veľa však bude záležať i od zákazníkov. Hlavne je to zasielanie reálnych objednávok v čase, kedy tovar potrebuje zákazník na stavbu a nie z dôvodu paniky na trhu či iných príčin oveľa skôr, čo umelo predlžuje dobu expedície prijatých objednávok.

4/ Ako ste pripravení uspokojiť dopyt po výrobkoch PORFIX?
Opäť je pre nás prioritou slovenský trh. Objem 400 tis. m3 výrobkov PORFIX je nemalé množstvo. Neustále pritom vo výrobnom procese zavádzame opatrenia na zvýšenie výrobnej kapacity. Celý objem výroby umiestnime na slovenskom trhu. Postačí na uspokojenie dopytu všetkých našich zmluvných zákazníkov minimálne v intenciách objemu z minulého roku. Dúfam, že garancia ceny nám napomôže plynulo expedovať prijaté objednávky po celý rok.

5/ Aký vývoj očakávate v ďalších rokoch? Ako sa naň pripravujete?
V ďalších rokoch by dopyt po stavebných materiáloch mal mierne klesnúť, no nie natoľko, aby nastal prepad v ich predaji. Energetická certifikácia so zatrieďovaním budov do energetických tried už bude bežať v plnom prúde. Musíme mať pre zákazníka vhodný výrobok resp. systémové riešenie, aby budovy z našich výrobkov spĺňali dané parametre vyhovujúcich a úsporných tried. K tomu smeruje i ďalší vývoj našej spoločnosti PORFIX a.s.