Odborná konferencia spoločnosti CIUR a.s. v Prahe

V stredu 1.februára 2012 sa v Prahe v kongresovom centre ČVUT - Masarykova kolej uskutočnila medzinárodná konferencia spoločnosti CIUR a.s. zameraná na Vnútorné zateplenie budov – prezentácia systému vnútorného zateplenia UdiIN RECO®, ďalších drevovláknitých izolačných systémov, tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, sortiment proclima – inteligentné membrány a parobrzdy, zvukovo izolačné dosky WOLF.

Zahájenie a úvodné slovo mal Ing. Mojmír Urbánek, výrobný riaditeľ spoločnosti CIUR a.s . Na seminári vystúpili hostia: Bernd Unger Dipl.-Ing. – Unger-Diffutherm GmbH, doc.Dr. Ing. Svoboda- ČVUT Fsv. Táto konferencia bola vyhodnotená pozitívne – vzhľadom na vysokú obsadenosť (cca 120 osôb) a profesionálnou úrovňou získava čoraz väčší kredit odbornej verejnosti, čo je v prospech uplatnenia celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS aj v náročných skladbách a konštrukciách.

kolektív VUNO HREUS, s.r.o.