Nový dokonalejší systém osádzania stavebných okenných systémov

Nový dokonalejší systém osádzania stavebných okenných systémov prináša na Slovensko firma Den Braven.  V súčasnosti prevláda jediný spôsob montáže , rám sa mechanický ukotví a špára sa vyplní PUR penou. Tento postup je však z dlhodobého hľadiska nedostatočný, pretože neberie ohľad na prirodzenú vlhkosť v miestnosti, ktorá sa zráža práve v mieste s najnižšou teplotou – pripájanej špáre-a poškodzuje tepelnú izoláciu. Z exteriérovej strany potom môže byť pripájacia špára namáhaná zvýšenou nasiakavosťou omietky , netesnosti parapetu a pod.

Výhody systému sú :

  • vyššia odolnosť proti zatekaniu, kondenzácii vodných pár a plesní
  • zníženie akustického tlaku v špáre a zvýšenie útlmu hluku
  • tesnosť proti prievanu a prenikaniu chladu, znižuje náklady na vykurovanie
  • predĺženie životnosti výplne ako celku


Systém pozostáva z aplikácie špeciálnych tesniacich pásov do osadzovacej špáry, ako z interiéru tak z exteriéru.