Novinka PROTHERMU

AQUA-COMPLET  sa postará kompletne o všetko...

Teplá voda v dostatočnom množstve sa stala samozrejmosťou a jedným zo štandardov príjemného bývania. Zdroj teplej vody je dobrý vtedy, keď poskytuje potrebné množstvo vody s možnosťou jej regulácie a zachováva si popri tom ekonomiku prevádzky.

Už názov tejto zostavy naznačuje, že ide o kompletné riešenie. Komplet pozostáva zo závesného kotla, ktorý môže byť klasický plynový, kondenzačný alebo elektrokotol a zo 115 litrového zásobníka. Výhodou zásobníka je jeho kvalitná tepelná izolácia, nenáročná údržba a možnosť jednoduchého zapojenia do zostavy pomocou prepojovacích súprav. AQUA-COMPLET umožňuje odber veľkého množstva teplej vody na niekoľkých miestach súčasne a zaisťuje jej priebežné dohrievanie.

  • Zostava sa skladá zo závesného kotla umiestneného na stene a zo zásobníka, ktorý je položený pod kotlom. Nie je preto nutná stena so zvýšenou nosnosťou.
  • Zásobník s kotlom možno spojiť do elegantného a funkčného celku pomocou typových prepojovacích súprav.
  • Po prepojení kotla so zásobníkom dostáva kotol automaticky informácie od teplotného snímača v zásobníku. Užívateľ zostavy si potom sám nastaví požadovanú teplotu vody.

V riadiacom programe kotla je vždy uprednostnená funkcia ohrevu zásobníka, takže pri poklese teploty pod nastavenú hodnotu dostane kotol túto informáciu a automaticky prestaví trojcestný, motoricky riadený ventil do polohy ohrevu zásobníka a s plným výkonom začne vodu dohrievať.

Zavedením cirkulácie nemusí užívateľ odpúšťať studenú vodu a čakať, kým mu pritečie teplá. Toto zabezpečuje výstup zo zásobníka určený pre cirkuláciu teplej vody. Takto ušetrí vodu ktorá by sa musela odpúšťať a prispieva k zvýšeniu komfortu.

Protherm ponúka ako zostavu AQUA-COMPLET  115 litrový zásobník spolu s klasickým plynovým kotlom typu Panther, s plynovým kondenzačným kotlom typu Lev, alebo s elektrokotlom typu Raja.

protherm_rajapanther.gif

V spolupráci s Pantherom...

Kotol s objemom 115 litrov v zapojení s kotlom Panther 24 ponúka naozaj veľa.

Závesný plynový kotol Panther s plynulo modulovaným výkonom v rozmedzí 9,2 – 23,7 kW sa vyrába buď v komínovej (KOO) alebo v turbo (KTO) verzii. Už v štandardnom vybavení má Panther vstavanú ekvithermickú reguláciu, ktorou prispôsobuje teplotu vykurovacej vody a tým aj teplotu v objekte tak, aby sa dosiahla dokonalá tepelná pohoda. Panther vie samozrejme spolupracovať aj s bežným izbovým regulátorom. Celú túto zostavu je možné jednoducho ovládať “jedným prstom“ na riadiacom paneli kotla. K základnému vybaveniu kotla ďalej patrí 5 litrová expanzná nádoba, čerpadlo, by-pass, všetky dostupné bezpečnostné prvky a autodiagnostika, ktorej kód popisuje vždy aktuálny prevádzkový stav kotla. Súčasťou kompletu je aj závesná montážna lišta, ktorá výrazne zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu kotla.

protherm_rajapanther.gif

V spolupráci s kotlom Raja...

Závesný priamo vykurovací elektrický kotol s výkonom 15 kW s postupným spínaním výkonu (6/9/12/15 kW). Kotol je vybavený nielen všetkými prevádzkovými a bezpečnostnými prvkami napríklad obehovým čerpadlom s ovzdušňovacím ventilom, expanznou nádobou, poistným ventilom a ďalšími, ale naviac má aj systém spínania pomocou hromadného diaľkového ovládania (HDO). Kotol Raja sa naviac môže ovládať pomocou externého trojfázového regulátora, ktorý stráži prípadné prekročenie prúdu ističa. Pri nadmernom zaťažení elektrickej siete automaticky odpojí jednotlivé výkonové stupne a zabráni tak jej zaťaženiu. Táto zostava s elektrokotlom Raja umožňuje, na rozdiel od prípravy teplej vody v elektrickom bojleri, omnoho rýchlejší ohrev vody.

protherm_rajalev.gif

Zapojenie s Levom...

Závesný kotol Lev s plynulou moduláciou výkonu patrí svojou účinnosťou až 106%, spoľahlivosťou, bezpečnou prevádzkou a moderným dizajnom medzi špičkové výrobky na zahraničných trhoch. Na ovládanie kotla sa používa ekvithermický alebo izbový programovateľný regulátor. Tento typ kotla je obľúbený a ostáva cenovo dostupný aj pre domácich zákazníkov. V zostave so 115 litrovým zásobníkom tvorí kvalitný a účinný komplet aj pri vysokých nárokoch na množstvo teplej vody.

AQUA-COMPLET ponúka riešenie aj pre najnáročnejších zákazníkov a zaručí prísun teplej vody kedykoľvek je potrebná.

Viac informácií sa dozviete na infolinke 034/ 6966 101 alebo na www.protherm.sk

V spolupráci s Protherm spracovala Zuzana Struhárová