Nezávislá, lacná a ekologická energia kdekoľvek na Slovensku

TASR: Na Slovensku je 1600 LPG zásobníkov, nachádzajú sa aj tam, kde nie je dostupný zemný plyn, a kde by bolo vybudovanie elektrickej prípojky veľmi drahé. Každý rodinný dom s takýmto propánovom zásobníkom môže dosiahnuť mesačnú úsporu takmer 30 %*.

01.jpg

LPG (alebo propánové) zásobníky možno inštalovať kdekoľvek, kde potrebuje domácnosť či podnikateľ rýchlu a lacnú energiu. V prípade potreby, či už z estetických alebo priestorových dôvodov, je možné skryť propánový zásobník pod zem. Práve možnosť podzemného zásobníka ponúka využitia záhrady či okolia horskej chaty bez ďalších obmedzení. Cenovo výhodný zdroj energie je veľmi zaujímavý pre ekologicky uvedomelých zákazníkov. Skvapalnený propán má vysokú výhrevnosť a neprodukuje skoro žiaden smog. Jeho výhodou je naakumulovanie veľkého množstva energie do malého objemu, ktorý stačí doplniť v prípade bežnej domácnosti len raz ročne.

Propán má multifunkčné využitie pre zákazníkov nielen pri vykurovaní domov, či horských chát, ale aj pre rôzne výrobné haly či poľnohospodárske družstvá, ktoré ho vedia zužitkovať napríklad na sušenie poľnohospodárskych plodín.

„Naši zákazníci sú tí, ktorí uprednostňujú vysokú výhrevnosť a nižšie ceny oproti elektrine. Počet slovenských domácností a podnikateľov, využívajúcich ekologický plyn propán odhadujeme na viac ako 1600,“ hovorí prezident Združenia LPG spoločností Ing. Marián Smik.

Ako na to?

Členovia Združenia LPG spoločností na základe požiadavky zákazníka vypracujú projekt, zabezpečia celý systém dovozu, usadenie zásobníka, stavebné úpravy rozvodov ako aj napojenie na teplovodný systém kotla a komína s revíziou za jednorazový poplatok cca 4550 €. Celý systém je samostatný a bezpečný. Počiatočná investícia sa pri bežnom rodinnom dome vráti do troch rokov pri nadzemnom zásobníku*. Na umiestnenie vonkajšieho zásobníka si treba rezervovať cca 20 m² v okolí nehnuteľnosti. Pri podzemnom zásobníku aj takéto obmedzenie odpadá.

*Praktický príklad šetrenia so zásobníkom (propánom) v domácnosti: Rodinný dom (120-160m²) – priemerná ročná spotreba 28 270 kWth (Kilowatt-thermal). Rodina na plyne varí, vykuruje a ohrieva vodu. Ceny sú vrátane DPH. Finančné náklady sú uvádzané pre Združenie LPG, ceny ostatných spoločností na trhu negarantujeme.

Jednotková cena za plyn 1 kWth – 0,084€ (+ náklady na nájom a zásobníka propánu a servis – 0,0048€) – cena spolu 0,089€ 0,089 € X 28 270 kWth = 2516,03 € (ročne) 2516,03 € ÷ 12 mesiacov = 209,67 € (mesačne)
• Do ceny nie ja započítaný rozvoz zásobníka, projekt, uzemnenie, stavebné úpravy, rozvody, komín, kotol, napojenie na teplovodný systém, revízie, spolu všetko 4000 €
Mesačná platba: 209,67 €

Jednotková cena za elektrinu 1 kWth – 0,12€ 0,12 € X 28 270 kWth = 3392,4 € (ročne) 3392,4 € ÷ 12 mesiacov = 282,7 € (mesačne)
• Do sumy nie je zarátaný kotol, rozvodná skriňa, ističe a nový kábel, všetko dokopy cca 1500 €
Mesačná platba: 282,7 €

V danom prípade bežného rodinného domu sa finančné náklady na vybudovanie vonkajšieho propánového zásobníka šetrným a ekologicky mysliacim majiteľov vrátili za 36 mesiacov.

Viac Informácii a tiež videá nájdete na: http://www.teraz.sk/ekonomika/na-slovensku-je-1600-lpg-zasobnikov/293361-clanok.html
alebo: http://www.zdruzenielpg.sk/o-nas_zdruzenie-lpg/

Lb/eFilip.sk
Zdroj: TASR