Malty a potery CEMIX so zimnou úpravou - praktické rady ako predĺžiť stavebnú sezónu

cemix.gif
Naši předkové byli nuceni každý rok ukončovat stavební práce vždy, jakmile se venkovní teplota začala blížit nule. Proto se často stávalo, že pracovníci na stavbách měli najednou nouzi o práci. V dnešní době však dospěly stavební hmoty k takové dokonalosti, že je možné na stavbách pracovat při splnění určitých podmínek a příznivé předpovědi počasí i přes zimu, nebo časně na jaře. Společnost Lasselsberger, a.s., divize stavební hmoty, nabízí pod značkou CEMIX hned několik produktú, vhodných právě pro práci při nízkých teplotách.

ZDÍCÍ MALTY SE ZIMNÍ ÚPRAVOU

Zdící malta CEMIX ´5´
Zdící malta CEMIX ´5 jemná´
Zdící malta CEMIX ´10´
Zdící malta CEMIX ´10 jemná´
Zdící malta CEMIX ´na pórobeton´ nebo Porfix
CEMIX Supertherm TM - zdící malta
Zdící malta CEMIX ´lehčená´


Do zdících malt CEMIX se zimní úpravou se přidává speciální přísada BETODUR F, která umožňuje tvrdnutí malt i za velmi nízkých teplot. Tento přípravek umožňuje tvrdnutí až do teploty -5 °C, avšak za dodržení několika zásad.
Prvním předpokladem je, aby zdící tvarovky, cihly nebo jiný materiál, byly dokonale suché (nejlépe na paletě kryté fólií). Je prakticky zakázáno je kropit a je třeba dbát na to, aby se na ně při vybalování nedostal sníh nebo námraza. Také samotná zdící malta musí být uskladněna v suchu do teploty -5 °C.

Teplotu během provádění stavby je třeba pravidelně kontrolovat. Měla by být méŕena 3x denně a je dobré zaznamenat teplotu i čas méření (při začátku zdění, během i na konci dne) do "Stavebního deníku". Při teplotách vzduchu od 0 °C do +5 °C není nutné záměsovou vodu ohřívat. Pokud však teploty klesnou pod 0 °C, je třeba vodu předehřát na +30 °C a opět vše zaznamenat ve "Stavebním deníku".

Také po aplikaci malty je třeba zdivo chránit. Čerstvě vyzděné úseky je třeba ochránit pŘed povĚtrnostními vlivy (deštěm, sněhem atd.) nepromokavou fólií a teplota nesmí po dobu 14 dnú klesnout pod -5 °C. TIP: Pokud zdivo pod krycí fólii chráníte deskami z polystyrenu v minimální tloušťce 5 cm, múže teplota krátkodobě (např. v noci) klesnout až do -10 °C. Je třeba to ovšem opět zaznamenat do "Stavebního deníku".
Dny s teplotou pod -5 °C se nezapočítávají do nutné technologické přestávky před omítáním, ani do nutné přestávky před statickým zatížením (kladení stropu apod.).
Při nedodržení uvedených zásad mˇže dojít ke statickým poruchám na stavbě, proto je nutné vést o všem pečlivé záznamy ve "stavebním deníku", právě pro případ, že by se nějaké problémy vyskytly.

CEMENTOVÉ POTĚRY SE ZIMNÍ ÚPRAVOU

Podobňe jako zdící malty, také cementové potěry CEMIX se zimní úpravou jsou obohaceny přísadou BETODUR F, aby bylo umožněno vytvrdnutí hmoty za nižších teplot.


Cementový potěr CEMIX ´21,5´
Cementový potěr CEMIX ´21,5 hrubý´
Cementový potěr CEMIX ´25´
Cementový potěr CEMIX ´30´
Cementový potěr CEMIX ´30 hrubý´


V prvé řadě je třeba podotknout, že cementové potěry se zimní úpravou musí být aplikovány pouze ve vnitřních prostorách - nikdy ne venku. Prostor nemusí být nutně vytápěný, nicméně podklad musí být suchý, bez ledu a zmrazkú. Pro cementový potěr platí stejná teplotní kritéria při aplikaci a skladování jako u malt, včetně nutnosti záznamú o teplotách ve "Stavebním deníku". Také při kladení potěru při teplotách 0 až -5 °C je potřeba záměsovou vodu předehřát na 30 °C. Pokud se však aplikuje cementový potěr při teplotách pod +5 °C, nesmí být plocha potěru kropena vodou. Na druhý den od provedení je nutné potěr překrýt fólií. Také zde je možné krátkodobě připustit teploty mezi -5 °C až -10 °C, ale pouze za předpokladu přikrytí celé plochy polystyrenovými deskymi o minimální tloušťce 5 cm.

CO JE MOŽNÉ JEŠTĚ V ZIMĚ DĚLAT NA STAVBÁCH?

V zimním období je možné pracovat také na jiných částích stavby. V interiérech lze pokládat obklady a dlažby, k čemuž múže CEMIX doporučit širokou škálu lepidel a spárovacích hmot. Pokud je objekt dostatečně izolován nebo částečně vytápěn a teplota uvnitř neklesá pod 8 °C, je možné také aplikovat v interiérech dekorativní mozaikové omítky CEMIX.

CEMIX přeje vášnivým stavbařúm mírnou zimu a brzké jaro!