Konferencia - Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie

Pozvánka na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24. 3. 2017 na veľtrhu RACIOENERGIA v Inchebe v Bratislave, v programovom centre, hala B stred, od 11.00 do 14.30 hod rozhodne stojí za povšimnutie.

Otázky prednášateľom bude možné posielať cez internet. Otázky budú premietnuté ešte v priebehu prednášky po jej skončení ich prezentujúci zodpovie. Organizátor pripravil aj kvíz s tombolou.

 

PROGRAM KONFERENCIE

11.00 sekcia: Tepelné čerpadlá v priemysle

1 Potenciál tepelných čerpadiel vo výrobných a iných prevádzkach

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT Rovinka

2 Aplikácie tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Ing. Dezider Machovec, Fiving, s.r.o., Liptovský Mikuláš

3 Využitie tepelných čerpadiel v priemyselných aplikáciách

Ing. Alexej Hyža, KVT, s.r.o. Bratislava

4 Využitie odpadového tepla tepelnými čerpadlami v kogeneračných jednotkách, aquaparkoch a kotolniach

Ing. Peter Kuliaček, Viessman s.r.o. Bratislava

5 Vybrané priemyselné aplikácie tepelných čerpadel s novými chladivami

Ing. Martin Žúrek, TRANE ČR s.r.o. OZ Slovensko, Bratislava

12:00 Prestávka na občerstvenie

12.30 sekcia: Tepelné čerpadlá v bytových a administratívnych budovách

1 Citlivosť tepelných čerpadiel na vybrané parametre pri zaraďovaní budov do energetických tried

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT Rovinka

2 Efektívne zvyšovanie hospodárnosti prevádzky VRV systémov pri chladení a vykurovaní budov

Ing. Vladimir Orovnicky, Daikin CE Bratislava

3 Vykurovanie pre bytové domy

Ladislav Ladič, Frigproduct, s.r.o. Šamorín

4 Výsledky s tepelnými čerpadlami v centrálnom zásobovaní tepla

Ing. Jozef Kováč, KORR, s.r.o., Bratislava

5 Využitie tepelných čerpadiel poháňaných plynovým motorom v sústavách CZT

Ing. Miroslav Machovič, ESM Yzamer, s.r.o., Trnava

6 CZT ... Áno alebo Nie ? Alternatívne riešenia,
MBA.
Peter Behúl, Climaport s.r.o., Nitra

13.30 Panelová diskusia s otázkami priamo i cez internet

Tepelné čerpadlo je alternatívou ku klasickému spôsobu výroby tepla (chladiace zariadenie nemá principiálne inú alternatívu) a preto energetické a ekonomické hodnotenie, ktoré rozhoduje o účelnosti jeho použitia sa musí realizovať v porovnaní s iným klasickým spôsobom výroby tepla. Tepelné čerpadlo je potom účelné použiť len v prípade, ak toto porovnanie vychádza priaznivo, pričom si je potrebné uvedomiť, že pre budúceho užívateľa je rozhodujúce, aby cena vyrábaného tepla bola menšia ako porovnávaného spôsobu jeho výroby.
Priaznivé energetické hodnotenie uvedeného porovnania ešte nezaručuje ekonomickú efektívnosť, je len jedným z jej predpokladov.
Schopnosť tepelného čerpadla nielen vykurovať, ale aj chladiť ho dostala do centra energetickej únie tvorenej európskou komisiou.

lb/eFilip
zdroj: www.energie-portal.sk