Konferencia Energetický pasívny dom 2007

Pozývame Vás na 2. Medzinárodnú konferenciu ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007, ktorá sa bude konať 14-15.6.2007 v Bratislave.  Konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007 prinesie najnovšie informácie o vývoji a dianí v oblasti výstavby pasívnych domov.

Jej cieľom je po úspešnej minuloročnej premiére pokračovať v popularizácii energeticky pasívnych domov na Slovensku. Tento typ budov charakterizujú výrazne znížené energetické nároky - pasívny dom spotrebuje v porovnaní s bežnými novostavbami iba desatinu tepla na vykurovanie.

Konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007 prinesie najnovšie informácie o vývoji a dianí v oblasti výstavby pasívnych domov. Počas prvých dvoch dní konferencie odznejú mnohé zaujímavé príspevky našich i zahraničných prednášajúcich o teoretických otázkach, ale aj praktických skúsenostiach pri projektovaní a realizácii pasívnych budov. Dňa 14. 6. 2007 sa uskutoční spoločenský večer, ktorý má podporiť vytváranie osobných kontaktov všetkých zúčastnených a umožniť tak efektívnu spoluprácu v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti. V sobotu 16. júna 2007 sa budú konať exkurzie do pasívnych domov. Prvá zamieri podobne ako v minulom roku do Rakúska, druhá do Čiech, kde je výstavba pasívnych domov v porovnaní so Slovenskom o niečo pokročilejšia.

Nepochybne najväčším prínosom konferencie bude účasť Dr. Wolfganga Feista z nemeckého Passivhaus Institut Darmstadt, ktorý pred viac ako 15-timi rokmi spolu s profesorom Bo Adamsonom zo Švédska definoval princíp pasívneho domu.

Konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007 sa uskutočňuje v rámci projektu Cezhraničná spolupráca pri rozvoji výstavby úsporných budov, ktorý je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom – programom INICIATÍVY INTERREG III A Rakúsko – Slovensko. Partnerom projektu je IG-Passivhaus Österreich.

Termín: 14-15.6.2007
Miesto: Správa účelových zariadení - SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava

Ďalšie  podrobne informácie a prihlasovanie najdete na stránke konferencie  (http://www.iepd.sk/?a=47).