Konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2006

Konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2006

(BRATISLAVA – 31.5.2006)   Inštitút pre energeticky pasívne domy v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava organizuje v dňoch 14.-15.6.2006 medzinárodnú konferenciu ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2006, spojenú s exkurziou do Rakúska. Cieľom konferencie je prispieť prezentáciou poznatkov a skúseností s výstavbou energeticky pasívnych domov v okolitých krajinách k podstatnejšiemu uplatneniu takéhoto typu stavieb na Slovensku.

Medzinárodná konferencia ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2006 bude prvým z periodicky sa opakujúcich podujatí inštitútu. Počas nultého ročníka poskytnú prednášatelia v rámci programu  informácie o energetickej hospodárnosti budov a jej legislatívnej podpore. Prezentované budú projekty a realizácie z Českej republiky, Rakúska i Slovenska. Pozvaní odborníci vysvetlia aj špecifiká energeticky pasívnych domov v projektovej i realizačnej fáze – spôsob navrhovania, nároky na technické zariadenia a jednotlivé komponenty, využitie alternatívnych technológií či materiálov. Osobitným prínosom konferencie bude sprostredkovanie konkrétnych skúsenosti obyvateľov pasívneho domu a výsledky dlhodobých meraní v týchto domoch.

V Rakúsku je postavených najviac pasívnych domov v pomere k počtu obyvateľov na svete, preto aj exkurzia ako súčasť konferencie smeruje práve k rakúskym susedom. Prvou zastávkou bude objekt Lebenszentrum Steiner v Zurndorfe, hneď za hranicami. Druhou zastávkou bude sídlo firmy BIOTOP vo Weidlingu neďaleko Viedne.

Konferencia je ideálnou príležitosťou na výmenu informácií a skúseností medzi architektmi, projektantmi, pracovníkmi stavebných firiem, či výrobcami stavebných materiálov a komponentov. Je však určená aj študentom stavebných a architektonických fakúlt, akademickej verejnosti, zamestnancom štátnej správy, bánk aj potenciálnym investorom.

Podujatie sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis. Viac informácií je na www.iepd.sk.

Inštitút pre energeticky pasívne domy

Hanulova 5/D
841 01 Bratislava 42
www.iepd.sk 

Kontakt:
Ing. arch. Henrich PIFKO, predseda, henrich.pifko@iepd.sk, 0903/176-667
Ing. Ľubica ŠIMKOVICOVÁ, podpredseda, lubica.simkovicova@iepd.sk, 0905/797-509