Konferencia ENEF 2006

V dňoch 7. – 9. November 2006 sa koná v hoteli Kaskády, Sielnica pri Banskej Bystrici VII. ročník medzinárodnej konferencie zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako aj súčasne platnú energetickú politiku a legislatívu.

Hlavným organizátorom konferencie je ASENEM - Asociácia energetických manažérov. Energetické centrum Bratislava a Centrum pre Verejné Osvetlenie pre Vás, ako jeden zo spoluorganizátorov, pripravilo sekciu so zameraním na problematiku energetickej efektívnosti v oblasti verejného osvetlenia. Sekcia „Efektívne verejné osvetlenie“ sa koná v stredu 8. novembra. Je určená najmä mestám a obciam, zástupcom VÚC, energetickým manažérom, firmám energetických služieb ako aj ostatným trhovým hráčom. Sekcia sa zameriava na prezentácie úspešne realizovaných projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku ako aj v Maďarsku, Česku, Rakúsku a Poľsku, ktoré predstavujú energeticky efektívne technické riešenie a/alebo inovatívny spôsob financovania energeticky úsporných opatrení.

Centrum pre verejné osvetlenie týmto zároveň vyzýva záujemcov o prezentáciu v rámci sekcie „Efektívne verejné osvetlenie“ na možnosť prihlásenia svojho príspevku najneskôr do 30.9.2006. V prípade vášho záujmu o prezentáciu, zašlite meno a priezvisko prednášajúceho, inštitúciu ktorú reprezentuje, názov príspevku a kontakt na adresu cevo@cevo.sk, prípadne nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle: 00421 2 59 30 00 94.

Viac informácii o konferencii ENEF 2006 nájdete na internetovej stránke:

http://www.meen.sk/enef2006