HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. stavia v Hevlíne novú teheľńu, aby posilnil predaj aj na Slovensku

Prvýkrát vo svojej histórii postaví česká firma HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., výrobný podnik na zelenej lúke. Výrazné zvýšenie produkcie, a to na 2,5-násobok, prebehne v Hevlíne pri Znojme, kde už firma jednu existujúcu tehelňu vlastní. Tento výrobný závod firma odkúpila v roku 1994. Nová tehelňa sa nachádza v lokalite s vysoko kvalitnou hlinou, od ktorej si HELUZ sľubuje najkvalitnejšie produkty na českom aj slovenskom trhu. Nová investícia, a to vo výške 850 miliónov korún českých, bude zameraná na výrobu tepelnoizolačných blokov. „Naším cieľom je osloviť popri českých dodávateľoch stavebných materiálov vo väčšej miere aj slovenský a rakúsky trh,“ povedal obchodný riaditeľ spoločnosti HELUZ Ing. Jan Krampl o najväčšej investícii v histórii spoločnosti. Vzhľadom na požadovanú kvalitu výrobkov bola vo výberovom konaní vybraná najmodernejšia technológia od nemeckej firmy Keller.
Výstavba novej tehelne bola zahájená v októbri roku 2007. Pred uvedením do kontinuálnej skúšobnej prevádzky prebiehajú vo výrobnom podniku posledné testy a kalibrácie, proveruje sa správna funkčnosť a náväznosť jednotlivých výrobných sekvencií. Naplno už pracuje prípravovňa hliny, prebiehajú výtlakové skúšky lisu a vysúša sa pec. Prvé vylisované vzorky sa zavážajú do sušiarne, kde sa testuje správne nastavenie procesu sušenia. Podľa jeho výsledkov sa následne upravia technologické postupy a zmesi suroviny. Ďalej sa nastavujú softvéry na manipulátoroch a robotoch. Vozy s tehlami na vypálenie vojdú do pece koncom januára 2009 a zaháji sa tak kontinuálna skúšobná prevádzka výrobného podniku. V novej tehelni bude vytvorených približne 50 nových pracovných miest. 

Súčasne s novým výrobným podnikom vznikli aj nové skladové plochy (s celkovou rozlohou 44,3 tis. m2). Priamo pri novej hale je pre výrobky s veľkým pohybom určená plocha s rozlohou 17,5 tis. m2. Ďalšia s veľkosťou 26,8 tis. m2 bola vystavaná na vzdialenejšom konci celého areálu. Tá sa bude využívať ako predajný sklad výrobkov aj z ostatných podnikov v Dolnom Bukovsku a Libochoviciach, ktoré spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., vlastní, na skladovanie doplnkového sortimentu a aj ako sklad paliet.

Na slovenskom trhu je značka HELUZ od prelomu rokov 2005 a 2006. Oproti roku 2007 sa v roku 2008 vývoz tehál a stavebného materiálu pod touto českou značkou zvýšil trojnásobne. Rast tohto potenciálu vidí spoločnosť aj v tom, že môže na slovenskom trhu ponúknuť sortiment, ktorý na Slovensku doteraz chýbal. HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., ako jediný na trhu predáva brúsené tehlové bloky v kvalite STI super tepelne izolačné (HELUZ Supertherm STI SB). Tieto bloky určené pre obvodové murivo majú najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti z tehál na slovenskom trhu, murivo má zároveň vysokú pevnosť v tlaku a murovanie sa vykonáva najmodernejšou technológiou. Muruje sa na tenkú škáru a na murovanie sú k dispozícii dva druhy tenkovrstvových mált a špeciálna HELUZ pena. Ďalším ojedinelým výrobkom spoločnosti je nosný preklad HELUZ pre vonkajšie tieniace systémy a tehly Supertherm 44-R 135o pre obvodové murivo so zalomením. Ako uviedol Ing. Jan Krampl, pre zákazníkov na Slovensku by mohli byť stavebné prvky HELUZ zaujímavé hlavne tým, že ponúkajú komplexnosť systému, kedy murivo, stropy, preklady aj komíny môže mať konečný zákazník od jedného výrobcu. Silným argumentom sú aj najlepšie parametre tehlových blokov pre obvodové murivo z tehál, ktoré sú v súčasnosti v ponuke na slovenskom trhu, a zároveň ich veľmi priaznivá cena.

heluz_02.jpg heluz_03.jpg heluz_01.jpg

Doteraz sa na Slovensku dobre predával kompletný sortiment, najviac bloky pre obvodové murivo, a to 38 P+D, 44 STI a brúsené tehly STI SB. Sortiment HELUZ tu stabilne predáva už viac než 50 firiem (zmluvní obchodní partneri a iní). Na Slovensku taktiež pracuje 6 profesionálnych technicko-obchodných poradcov spoločnosti HELUZ, ktorí operatívne riešia požiadavky zákazníkov v slovenčine. Pre slovenských klientov firma ponúka katalógové projekty rodinných domov spracované priamo v systému HELUZ a mnoho ďalších služieb. K tým, ktoré dostáva klient grátis, patrí doprava materiálu na stavbu, výpočet spotreby materiálu, cenová ponuka a plán kladenia stropu. Zákazníci kladne hodnotia aj ďalšie služby, hlavne dovezenie materiálu autom s hydraulickou rukou, technickú pomoc pri založení prvého radu muriva z brúsených tehál, či zapožičanie špeciálnych pomôcok na murovanie.

O spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru a svojou kapacitou produkcie zastáva druhý najväčší podiel na českom tehliarskom trhu. Vyrába komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu, tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, brúsené tehly, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie rolety a žalúzie a keramické stropné panely. Je dodávateľom komínových systémov, tehál a tehlových pásikov Klinker.

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. V súčasnej dobe má celkom šesť výrobných prevádzok v troch lokalitách. V Dolnom Bukovsku, kde sídli centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií a výroba prekladov. V Hevlíne pri Znojme je výrobný závod na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochovicích neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.