Dotačné siroty, alebo občania druhej kategórie?

V súčasnosti je poskytovanie dotácií na kúpu slnečných kolektorov pozastavené, čaká sa kým NR SR schváli aktualizovaný návrh zákona o poskytovaní dotácií. Návrh síce predpokladá zachovanie doterajšej výšky dotácií pre domácnosti 200 eur za m2 , pri inštalácii do 8 m2, bohužiaľ opäť pribudne byrokracia, ktorej sa systém zbavoval celé mesiace. A čo je najhoršie - bez nároku na dotácie opäť ostali tisícky občanov, majiteľov bytov v bytových domoch, ktorí na podporu nebudú mať nárok. Sú to predovšetkým tí, ktorí si pripravujú teplú vodu individuálne. Informoval o tom technický riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Alfréd Gottas.
,,Návrh zákona predpokladá, že žiadatelia o podporu budú opätovne zháňať potvrdenia kvôli potvrdeniam a nezostáva iba dúfať, že v Sociálnej poisťovni nezabudnú, že sa naučili vydávať potvrdenia aj zamestnancom, za ktorých poistenie uhrádza zamestnávateľ. Ešte horšie je, že opäť v systéme podpory zostala veľká diera, skupina domov, na ktoré sa zabudlo a ich majitelia sú z pohľadu dotácií občanmi druhej kategórie. Ide o dve skupiny vlastníkov bytov, ktoré sa previnili tým, že ich byty sú síce technicky súčasťou bytových domov, ale majú individuálne zásobovanie teplou úžitkovou vodou“, poukázal A.Gottas.

Dodal, že jedna veľká skupina sú štvor- až šesťbytové domy, stavané v rámci individuálnej bytovej výstavby, prípadne ako podnikové, predovšetkým družstevné bytovky. V týchto domoch sú obvykle kotolne vykurujúce byty, ktoré sú nad sebou a každý byt má vlastnú prípravu teplej vody. Nespĺňajú tak požiadavku, aby boli všetky byty boli napojené na centrálny rozvod teplej vody, v rámci ktorého sa uskutočňuje ohrev kolektormi, čo ich oberá o dotácie.
,,S týmto stavom nie je možné prakticky nič urobiť – domy boli postavené a zmena systému prípravy teplej vody na centrálny rozvod pre všetky byty, by bola určite drahšia ako je maximálna možná výška dotácie 300 € na byt. Druhou skupinou sú nové bytové domy s individuálnym vykurovaním a prípravou teplej vody. Toto riešenie sa v poslednom desaťročí stalo častým nielen pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie menších bytových domov. Týmto sa mimo dotačnej schémy dostávajú ďalšie tisíce vlastníkov bytov, čím sa z pohľadu dotácií stávajú občanmi druhej kategórie“, zdôraznil A.Gottas.
Dodal, že aj keď nie každý vlastník takéhoto bytu si chce nainštalovať dotovaný solárny systém, sú to občania SR a v ich prípade bola vážne narušená rovnosť príležitostí. Tu je priestor pre poslancov NR SR, aby pri novelizácii zákona o dotáciách zahrnuli do nich aj tieto zabudnuté domy.
Jedným z viacerých poškodených je aj Jozef Kršák z Janovej Lehoty : „Som chovateľ, včelár, človek s blízkym vzťahom k prírode. Dal som si nainštalovať kolektory, nie tie čínske, s bojlerom na streche, ktoré vraj v zime nezamrznú, ale kvalitné slovenské , ktoré zužitkujú aj moje deti. Boli síce trochu drahšie, ale ja verím slovenský výrobkom. Myslel som si, že rozdiel v cene sa mi vráti prostredníctvom dotácie, ktorú už získalo aj niekoľko známych z okolia. Nie som veľmi na papierovanie a až na Slovenskej energetickej agentúre som zistil, že naša štvorbytovka je zaradená rovnako ako paneláky so stovkami bytov a preto nemám na dotácie nárok. Pred viac ako tridsiatimi rokmi nám totiž dom postavili s bojlermi na drahú elektrinu a tým pádom mám smolu. Niekto, kto má veľkú vilu s bazénom, ktorá je rodinným domom má nárok, ten kto má chalúpku na spadnutie, ktorá je rodinným domom má nárok, iba ja, občan druhej kategórie, som mimo. Lebo na mňa úradníci zabudli. Je to škoda, ale kolektory mám, tie mi nikto nezoberie. Ako občan druhej kategórie som sa však naposledy cítil niekedy v osemdesiatych rokoch minulého storočia, lebo som bol som nestraníkom“, uzavrel J.Kršák.