Dotácie na podporu sonecných kolektorov

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom víta rozhodnutie vlády SR zaviesť dotácie na podporu slnečných kolektorov. Na zvýšenie využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR sumu 8 miliónov € (241 mil. Sk). Podpora sa bude realizovať prostredníctvom programu od 20. apríla 2009, kedy MH zverejnilo výnos upravujúci podrobnosti poskytovania dotácií. Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). Dotácia bude pre majiteľov rodinných domov do 8 m2 kolektorov 100 € (3013 Sk) na každý m2, pri väčšej ploche za každý ďalší m2 50 € (1506 Sk). V bytových domoch to bude 100 € na m2. Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Informoval o tom riaditeľ THERMO |SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Zavedenie dotácií považujeme za veľmi významný krok, nielen preto, že ide o prvé reálne dotácie na podporu solárnych kolektorov pre obyvateľstvo v histórii Slovenskej republiky, ale hlavne preto, že bude existovať systematická podpora , ktorá umožní naštartovať na Slovensku proces masového používania slnečných kolektorov. Veľa si sľubujeme ani nie tak od výšky podpory, ako od samotnej jej existencie, ktorá je o niečo menšia ako DPH solárneho systému. Už príklad šrotovného pri osobných autách ukázal, že na Slovensku sú občania veľmi citliví na samotnú existenciu dotácií. Očakávame – aj keď nie až taký nápor, ako bol pri šrotovnom pri autách, že sa podobný záujem zopakuje aj o slnečné kolektory. Tu nie je nutné odovzdávať žiadne staré kolektory a preto je dotácia prístupná každému občanovi, ktorý si zakúpi solárny systém. Naviac oproti autám je výhoda slnečných kolektorov tá, že ich životnosť ďaleko presahuje životnosť osobných áut . Overená životnosť slnečných kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom presahuje 30 rokov a zatiaľ žiadne nemuseli byť zošrotované a spoľahlivo slúžia v 44 krajinách po celom svete. Postup ako si zadovážiť dotované slnečné kolektory sme zverejnili na našej internetovej stránke www.thermosolar.sk “, konštatoval M.Novák. 

Dodal, že ďalšou výhodou oproti osobným autám, ale aj v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má teplú vodu zadarmo. Nepotrebuje dokupovať každoročne palivo, ako je to napríklad u biomasy. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme. Slnečné kolektory pracujú spoľahlivo aj pri mínusových teplotách . Postačí ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v tuhej zime.

,,THERMO |SOLAR očakáva, že sa po zavedení dotácií predaj slnečných kolektorov na Slovensku niekoľkonásobne zvýši, oproti súčasnému stavu. Za veľmi pozitívnu v tomto považuje v prípade aj úlohu médií, ktoré by mali informovať o podrobnostiach a výhodách solárnych systémov pri nahrádzaní klasických zdrojov. THERMO |SOLAR Žiar je pripravený v prípade záujmu zdvojnásobiť svoje doterajšie výrobné kapacity, čo prinesie ďalšiu zamestnanosť nielen v samotnej firme, ale hlavne v montážnych organizáciách , ktoré sa zaoberajú montážou slnečných kolektorov. V súčasnosti trvá namontovanie jedného malého solárneho systému v rodinnom dome od 1 do 3 dní, v závislosti od toho, či sú nutné dodatočné úpravy a aká dlhá je trasa od kolektorov až k zásobníku s teplou vodou. Solárne kolektory je možné kombinovať na doohrev vody s akýmkoľvek ďalším zdrojom tepla, od plynového, cez elektrický, až po klasický kotol na tuhé palivá , dokonca je vyriešená aj kombinácia s kachľami“, povedal M.Novák.

Poukázal aj na to, že skúsenosti zo susedných krajín - Českej republiky, Rakúska, ale hlavne Nemecka ukazujú, že nie je rozhodujúca ani tak výška podpory, ako už jej samotná existencia, ktorá motivuje ľudí , aby si dali solárne systémy namontovať. Zároveň však existencia tejto podpory umožní zvýšiť návratnosť systému až o 20 %. Jednoduchá návratnosť tejto investície sa začína niekde na 4. až 6. rokoch a pri menej využívaných systémoch je to okolo 10 rokov. Treba si však uvedomiť, že celý ďalší čas má potom zákazník teplo zo slnka zadarmo.

Na m2 slnečného kolektora, ktorý je určený najmä na ohrev teplej úžitkovej vody, bola schválená maximálna dotácia 100 €. Najpredávanejšie kolektory majú plochu 6 m2 , čím by mal štát jednu domácnosť dotovať sumou 600 € (cca18-tisíc Sk). Výška podpory je približne na úrovni DPH. V praxi to znamená, že čo štát vyberie na DPH, to vráti investorovi vo forme podpory. Štátny rozpočet to teda vôbec nezaťaží. Štát naopak získa značné prostriedky na dani z príjmov a miezd, pričom rozbehnutie podporného programu by malo mať vplyv aj na zamestnanosť. Dokumentujú to skúsenosti zo zahraničia. 

 V súčasnej dobe sú na trhu k dispozícii štandardizované systémy na prípravu teplej vody. Napr. solárny systém spoločnosti THERMO |SOLAR o kolektorovej ploche 6 m2 a s 300 litrovým solárnym bojlerom pri dodávke na kľúč, vrátane montáže) stojí 4 049 € (122 tis. Sk). Takýto systém stačí pre 4-5 člennú rodinu a ušetrí približne 70 % z ročnej spotreby energie. Pre systémy na podporu vykurovania, ohrev vody v bazénoch, alebo iné účely je treba zhotoviť projekt a výsledná cena bude daná veľkosťou a zložitosťou realizácie.

THERMO |SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe. Podľa najnovších štatistických hodnotení švajčiarskej banky Sarasin a nemeckého odborného časopisu Sonne Wind und Wärme, patrí spoločnosť THERMO |SOLAR do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.