Climatizer plus

24.4.2012 sa konala certifikácia časti Slovenských aplikačných firiem pre spĺňanie požiadaviek: manipulácia a zabudovanie tepelnej a akustickej izolácie CLIMATIZER PLUS. Cieľom bolo zlepšiť a preveriť vedomostnú úroveň aplikačných firiem a to aplikátorov ako aj konateľov alebo poverených technikov spoločností. Certifikácia prebiehala v priestoroch výrobcu CIUR a.s. v súčinnosti s dovozcom pre SR VUNO HREUS, s.r.o., pre praktické preverovanie bola vyčlenená časť laboratórií a novovybudované školiace stredisko. Ukončenie certifikácie prebehlo preverovacími testami úspešne a gratulujeme našim kolegom k získaniu certifikátu: „certifikovaná aplikačná firma":

BECA - Ing. Peter Beca
GM-stav, s.r.o. - Ing.Peter Mlynarčík, Ing. Juraj Karman
K-áčko, spol s.r.o. - p. Ladislav Slamený
ECLIMONT - p. Vladislav Kasenčák
MK inslulation - p. Miroslav Kovalčík
KRUŽLIAK - p. Jozef Kružliak
MERIČKO - p. Jozef Meričko
Mlux, s.r.o. - p. Peter Mlynarčík
VANYO - p. František Vanyo

Aj týmto spôsobom je zabezpečená vysoká odborná úroveň aplikačných firiem v oblasti aplikácií tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS a tým aj ich profesionálna úroveň