Cihly HELUZ Family 2in1

V loňském roce uvedla společnost HELUZ na trh unikátní broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací s názvem HELUZ FAMILY 50 2in1. Cihelné bloky jsou vyplněné polystyrenem, který je v jejich dutinách pevně fixovaný. Obvodové zdivo z těchto cihel o šířce 50 cm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K a splňuje požadavky pro výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie. Cihelný blok HELUZ FAMILY 50 2in1 nahradí až 36 cm izolace z polystyrenu, navíc si zdivo zachovává vynikající užitné vlastnosti jednovrstvého zdiva (masivní konstrukce, tepelná akumulace, nízký difúzní odpor = příjemné vnitřní klima, pevnost, požární odolnost, vzduchotěsnost, apod.). Dalším přínosem použití cihel s polystyrénovou výplní je urychlení procesu výstavby (eliminuje se proces zateplování zdiva), snížení nákladů na stavbu a dopravních nákladů. 

Cihly HELUZ Family 2in1 jsou v současné době nabízeny pro zdivo šířky 380, 440 a 500 mm a to včetně doplňků