Certifikácia slovenských aplikačných firiem

vuno_cert.JPG
Dňa 27.5.2010 sa konala certifikácia časti aplikačných firiem pre spĺňanie požiadaviek: manipulácia a zabudovanie tepelnej a akustickej izolácie CLIMATIZER PLUS. Cieľom bolo zlepšiť a preveriť vedomostnú úroveň aplikačných firiem a to aplikátorov ako aj konateľov alebo poverených technikov spoločností. Certifikácia prebiehala v priestoroch výrobcu CIUR a.s. v súčinnosti s dovozcom pre SR VUNO HREUS, s.r.o., teoretická časť v školiacom stredisku a pre praktické preverovanie bola vyčlenená časť laboratórií.  Ukončenie certifikácie prebehlo preverovacími testami úspešne a gratulujeme našim kolegom k získaniu certifikátu: „certifikovaná aplikačná firma“:

MERIČKO – p. Jozef Meričko
GM-stav, s.r.o. – p. Ing. Peter Mlynarčík
VANYO – p. František Vanyo

Aj týmto spôsobom je zabezpečená vysoká odborná úroveň aplikačných firiem v oblasti aplikácií tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, a tým aj ich profesionálna úroveň.

kolektív VUNO HREUS, s.r.o