Certifikácia slovenských aplikačných firiem

Dňa 3.6.2008 a 16.6.2008 sa konala certifikácia časti aplikačných firiem pre splnenie požiadaviek: manipulácia a zabudovanie tepelnej a akustickej izolácie CLIMATIZER PLUS. Cieľom bolo zlepšiť a preveriť vedomostnú úroveň aplikačných firiem a to aplikátorov ako aj konateľov alebo poverených technikov spoločností. Certifikácia prebiehala v priestoroch výrobcu CIUR a.s. v súčinnosti s dovozcom pre SR VUNO HREUS, s.r.o. , teoretická časť v školiacom stredisku a pre praktické preverovanie bola vyčlenená časť laboratórií. Ukončenie certifikácie prebehlo preverovacími testmi úspešne a gratulujeme našim kolegom k získaniu certifikátu: „certifikovaná aplikačná firma“:

vuno_certif.jpg

  • LYNX Moravany nad Váhom – p. Jančár Dušan
  • TF CLIMATIZER, s .r.o. Malacky – p. Tésiová Denisa
  • MERIČKO Lukačovce – p. Meričko Jozef
  • GM-stav, s.r.o. Lučenec – p. Mlynarčík Peter
  • alcomplet izolácie, s.r.o. Košice – p. Illéš Alexander
  • QUALITY CAR Rožňava – p. Öszi Ján

Aj touto formou je zabezpečená vysoká odborná a praktická úroveň aplikačných firiem v oblasti aplikácií tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, a tým aj ich profesionalita v aplikáciách.

Viac o spoločnosti » VUNO HREUS, s.r.o.