Certifikácia aplikátorov tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

Dňa 17.5.2007 sa konala certifikácia časti aplikačných firiem pre spĺňanie požiadaviek: manipulácia a zabudovanie tepelnej a akustickej izolácie CLIMATIZER PLUS. Cieľom bolo zlepšiť a preveriť vedomostnú úroveň aplikačných firiem a to aplikátorov ako aj konateľov alebo poverených technikov spoločností.

vuno_certifikat.jpg

Certifikácia prebiehala v priestoroch výrobcu CIUR a.s. v súčinnosti s dovozcom pre SR VUNO HREUS, s.r.o., teoretická časť v školiacom stredisku a pre praktické preverovanie bola vyčlenená časť laboratórií.  Ukončenie certifikácie prebehlo preverovacími testmi úspešne a gratulujeme našim kolegom k získaniu certifikátu: „certifikovaná aplikačná firma“.

Aj týmto spôsobom je zabezpečená vysoká odborná úroveň aplikačných firiem v oblasti aplikácií tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS, a tým aj ich profesionálna úroveň.

» Viac informácií o izolácii CLIMATIZER PLUS na eFilipovi