Ako dosiahnuť maximálnu účinnosť vykurovacích systémov?

Pre pracovníka, zodpovedného za energetický management firmy, je základom dosiahnutia vysokej účinnosti dobre zvolený zdroj tepla. Pokiaľ hovoríme o maximalizácii energetickej účinnosti, jedná sa iba o jednu časť rovnice. Rovnako dôležitá je možnosť efektívnej regulácie systému a správne nastavenie.

Meracia a regulačná technika - pohľad do minulosti

Kontrolné a monitorovacie systémy, používané v minulosti, boli spravidla veľmi komplexné, zložité na prevádzku, údržbu a prirodzene aj na sprevádzkovanie. To so sebou prinášalo vysokú pravdepodobnosť výskytu chýb počas sprevádzkovania takýchto systémov a bolo doslova strašiakom v prípade potreby prestavenia systému pri stavebných úpravách objektu či potrebe úpravy výkonu. Tento problém v posledných rokoch narastal v dôsledku rastúceho využívania energeticky úsporných systémov. Tie vyžadujú sofistikovanejšiu regulačnú logiku, ktorú je pri použití stávajúcich regulačných prvkov náročné splniť.

Ako vyzerajú moderné systémy merania a regulácie?

Technológia Hoval TopTronic® E obsahuje úplne nový systém riadenia, ktorý bol vyvinutý tak, aby pokryl všetky doterajšie nedostatky jeho predchodcov. Predstavuje jednoduchý, modulárny, pre užívateľa jednoducho ovládateľný systém, s vysokou možnosťou konektivity.

TopTronic® E je vytvorený pre novú generáciu kotlov Hoval, ohrievačov vody, tepelných čerpadiel a ďalších zdrojov tepla, so schopnosťou riadiť kaskádu až 8 kotlov. Zvyšuje pohodlie a eliminuje riziká, vznikajúce používaním niekoľkých riadiacich systémov pre jednotlivé komponenty sústavy vykurovania. To je hlavne dôležité v prípade kombinácie niekoľkých zdrojov v kaskáde, kedy je potreba každý z nich regulovať samostatne. Tieto systémy sú úplne odlišné od systémov kaskád modulačných kotlov, ktoré boli najčastejšie používané po dlhé desaťročia.

Typickým príkladom je napríklad kaskáda dvoch kotlov, kde kotol na biomasu je využívaný ako hlavný zdroj pre pokrytie základnej tepelnej záťaže a ako špičkovací zdroj slúži plynový kotol. Pri tomto riešení musí byť z pohľadu regulácie systému braná do úvahy skutočnosť, že kotol na biomasu nemôže byť prevádzkovaný v režime rýchleho prepínania Vypnúť/Zapnúť, ale je potrebné zdroju na biomasu poskytnúť dostatočný čas na stabilizáciu a následné dosiahnutie výkonu a požadovanej teploty.

Obr. č.1: Ilustračný obrázok dvojité kaskády kondenzačných plynových kotlov Hoval UltraGas®

Je potrebné mať pod kontrolou situácie, kedy záložný kotol na plyn dosiahne požiadavku príliš rýchlo, v dôsledku čoho môže dôjsť k vypnutiu hlavného zdroja – kotla na biomasu a celá požiadavka je plnená kotlom na plyn, teda bez využitia pôvodne uvažovaného hlavného zdroja na biomasu.

Týmto problémom je možné predísť správnym uvedením do prevádzky, jasným stanovením požiadavky ďalších vstupných informácií implementovaných do systému riadenia a regulácie. Tento proces je v prípade regulácie TopTronic E veľmi jednoduchý.

Zadajte dopyt alebo si dohodnite nezáväzné stretnutie teraz.