Výplne otvorov

  Do tejto kategórie platia hlavne okná, dvere, iné presklenia, či zimné záhrady.

Výplne otvorov majú v budove niekoľko spoločných fukcií

 • zásobujú priestor svetlom,
 • fungujú ako "výmenník tepla" medzi vonkajším a vnútorným prostredím,
 • zabezpečujú prevetrávanie vnútorných priestorov,
 • a majú ďalšie funkcie - estetická, bezpečnostná (ochrana pred vykradnutím), ochrana pred prienikom vlhkosti, hluku ap.

Špecifické funkcie a vlastnosti

Jednotlivé druhy výplní otvorov majú na druhej strane vlastné dôležité funkcie, z čoho vyplývajú ich špecifiká:

 • Okná zabezpečujú najmä denné osvetlenie interiéru, prevetrávanie interiéru, zamedzujú prieniku hluku z vonkajšieho prostredia,
 • Strešné okná - sú vystavené vplyvom nepriaznivého počasia (dážď, mráz, slnko) - sú mimoriadne náročné na konštrukciu a technicky kvalitné prevedenie
 • Dvere slúžia aj ako prekážka násilnému vniknutiu do interéru, izolácia pred šírením požiaru a dymu,
 • Presklenia - presklené fasády, balkóny, zimné záhrady fungujú ako nárazníková (tepelnoizolačná zóna) medzi interiérom a vonkajším prostredím, zároveň sú zásobníkom tepla - pasívne solárne systémy, rozširujú obytný priestor budovy, sú mimoriadne náročné na pevnosť konštrukcie
 • Svetlovody - musia byť takisto ako strešné okná dostatočne pevné a odolávať mechanickému tlaku

Energetické hľadisko

Z energetického hľadiska pre správny výber výplní otvorov platí niekoľko spoločných zásad:

 • kvalitné prevedenie a umiestnenie výplní otvorov minimalizuje tepelné straty a prispieva k zásobovaniu svetlom ale aj teplom,
 • kvalitný prevetrávací systém umožňuje udržiavať hygienicky nezávadnú klímu bez zbytočných tepelných strát,
 • zachytené teplo v interiéri je akumulované v masívnych stavebných častiach a následne - počas chladnejšej časti dňa a v noci sa uvoľňuje späť do priestoru,
 • na úniku tepla výplní otvorov sa podieľa do veľkej miery rám - zasklenie obyčajne izoluje lepšie ako rám - vždy je výhodnejšie mať menej veľkých konštrukcií (napr. okien), ako veľa malých.

Pri plánovaní výplní otvorov  - najmä okien, presklených stien a zimných záhrad - je potrebné brať do úvahy možnosť efektívneho využitia slnečnej energie (tepla) pre dodatočné prehrievanie priestorov stavby (v správne navrhnutom dome Vám slnko dokáže znížiť náklady na vykurovanie o desiatky percent ročne).

Vhodné je použiť presklenie - napr. zimnú záhradu na vytvorenie nárazníkovej zóny medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Masívne stavebné konštrukcie (napr. betónové steny, steny z hliny, plnej pálenej tehly umiestnené v presklených priestoroch) fungujú ako zásobníky tepla - v teplej časti dňa a počas slnečného svitu pohlcujú a akumulujú teplo, kým v chladnejšej (v noci) teplo vyžarujú späť do priestoru.

V teplom období - v lete je naopak potrebné presklené priestory dostatočne zatieniť a prevetrávať, aby nedošlo k ich prehrievaniu.