Voda a kanalizácia

 

Zvyčajne sú  domácnosti zásobované vodou z verejného vodovodu a sú napojené na verejnú kanalizáciu, ktorá odvádza znečistenú vodu. Samozrejme, je možné napájať dom z vlastnej studne, v tom prípade je nevyhnutné zistiť si kvalitu podzemnej vody už pred započatím stavby, takisto je možné vybudovať si vlastnú čističku odpadových vôd, ktorá prináša nezávislosť od vodární a kanalizácií.

Napojenie domovej prípojky

Vnútorný vodovod by sa nemal prevádzkovať pri tlakoch vyšších ako 0,4 MPa. Pretlak v rozvodoch vnútorného vodovodu je možné regulovať regulátorom tlaku. Ak použijete plastové rozvody, materiál musí zodpovedať menovitému tlaku PN 16 (1,6 MPa, 16 barov).

Je výhodnejšie, keď sa plastové rozvody klakú do ochrannej rúry - ľahko ich možno pri prípadných haváriách vymeniť. Pri vstupe do domu by sa mal do pivničnej obvodovej steny zabudovať vodotesný prestup potrubia.

Vodomerová zostava

Za vodomerom je potrebné inštalovať redukčný ventil na zabezpečenie požadovaného pretlaku a tým aj výtoku výtokovými armatúrami.

Prípadné nečistoty, obsiahnuté vo vode, by sa mali odstániť samočistiacim filtrom so spätným preplachovaním. Ručným alebo automatickým ovládaním sa obmýva teleso filtra vodou a nečistoty sa odvádzajú do odtoku. Odpadáva tak náročné rozoberanie a čistenie, resp. výmena filtračnej vložky filtra. Vhodným materiálom rozvodov sú kvalitné plasty, meď alebo pozinkovaná oceľ.

Ak uvažujete o inštalácii dodatkovej úpravy vody, na zníženie obsahu vápnika, resp. proti agresivite vody, dajte si najprv vyhotoviť jej rozbor. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre fyzikálnu, elektromagnetickú alebo chemickú úpravu vody k zásobníku teplej vody sa inšťtaluje poistný ventil alebo zásobník v kombinácii s expanznou nádobou. Výhodou použitia expanznej nádoby je, že zamedzuje plytvaniu pitnej vody (napr. kvapkajúci bezpečnostný ventil zvyšuje pri zohrievaní vody náklady a tým aj náklady na energiu).

Potrubné rozvody na teplú a studenú vodu

Návrh rozvodov teplej a studenej vody, ako aj kanalizácie a betrania by sa mal vykonať ešte pred začatím hrubej stavby. Pri výstavbe hrubej stavby sa vynechajú otvory a prestupy pre rozvody. Tým sa vyhneme nákladnému vyrezávaniu a vŕtaniu. Je výhodné, ak sa vodovodné a kanalizačné rozvody nachádzajú v jednej inštalačnej šachte. Pri návrhu domu by ste mali myslieť na to, aby bola kuchyňa, kúpeľňa a WC blízko seba, resp. nad sebou.

Už pri projektovaní nezabúdajte na to, aby sa spotrebiče teplej vody nachádzali podľa možnosti čo najbližšie pri sebe. Dĺžka potrubia teplej vody je totiž rozhodujúca pri neskoršej spotrebe energie.