Hrubá stavba

Stavebník by mal mať vypracovaný harmonogram prác a dodávok materiálov pre efektívne využívanie času stavebných činností. Všetky prevedené stavebné práce sa zapisujú do stavebného denníka, kde sú kontrolované zúčastnenými stranami konkrétneho stavebného diela.

Stavebné práce sa realizujú spravidla v následujúcich etapách

 
Hrubá stavba
 • príprava pozemku
 • zemné práce
 • podzemná drenáž
 • základové konštrukcie
 • hydroizolácie
 • betonárske a murárske práce
 • izolácie
 • tesárske práce - krov
 • murárske práce v podkroví
 • klampiarske práce
 • pokrývačské práce
 • murárske práce vo vnútri objektu

Dokončovacie práce

1. etapa

 • sanitárne inštalácie
 • vykurovací systém
 • tlakové skúšky rúrových vedení
 • elektrické inštalácie
 • uzavretie montážnych otvorov
 • osadenie zárubní
 • osadenie okien a parapetov
 • uzemnenie vykurovacieho a sanitárneho systému

2. etapa

 • schody
 • zámočnícke práce
 • vnútorné omietky
 • samonivelačný poter podláh
 • vonkajšie omietky

   a

3. etapa

 • uzemnenie a zamurovanie vaní
 • obklady a dlažby
 • rolety
 • zábradlia
 • zabudované skrine
 • vnútorné dvere
 • dodatočné omietky
 • vchodové dvere
 • parapety

4. etapa

 • maliarske práce

5. etapa

 • záhrada
 • nábytok
 • dokončenie inštalácií batérií, vypínačov ap.
 • osadenie prahov
 • finálne čistenie a upratovanie

Kolaudácia

 • preberacia prehliadka
 • odstránenie nedostatkov a chýb
 • súhlas stavebného úradu na nasťahovanie
 • sťahovanie